Jogi nyilatkozat

A naptarak.com (továbbiakban: Szolgáltató) oldalain található anyagok szerzői jogi jogvédelem alatt állnak. A naptárak.com-on megjelenő valamennyi tartalom, eltérő megjelölés hiányában, a naptárak.com szellemi tulajdonát képezi, az a Szolgáltató engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából töltheti le vagy nyomtathatja ki, ám ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A weboldalról értesüléseket átvenni kizárólag azzal a feltétellel lehet, hogy az átvevő nem változtat az eredeti információn és a weboldalra utaló működő hivatkozást (linket) valamennyi közlésnél feltünteti.

A naptárak.com mindent megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely – az információk használatából adódó – káresemény bekövetkeztéért.