Bioritmus kalkulátor

Születési dátum:
Mi az a bioritmus?

Az ember bioritmusának megfigyelése a 19. századba nyúlik vissza, első említése Wilhelm Fliess berlini orvos nevéhez köthető. A német fül-orr-gégész szerint az ember élete során számos területen ciklikusság figyelhető meg, beleértve a születést és a halált is. Az ő és később számos követőjének munkái alapján három elsődleges bioritmust különböztetünk meg: a fizikai, érzelmi és a szellemi (intellektuális) bioritmust, melyek az egyén születésének pillanatában mind középszintről indulnak, és különböző időintervallum szerint ismétlődő szinuszgörbét írnak le. A bioritmust kutatók később további, ún. másodlagos bioritmusokat is leírtak, melyek többnyire az elsődleges bioritmusok görbéiből származtathatók.

Elsődleges bioritmusok:

Fizikum: 23 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén fizikai állapotára (egészség, vitalitás) utal. Érzelem: 28 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén érzelmi állapotára (psziché, stabilitás, pozitív energiák, kapcsolatteremtés) utal.
Intellektualitás: 33 naponta ismétlődő ciklus, amely az egyén szellemi állapotára (kreativitás, gondolkodás, szellemi teljesítmény) utal.

Másodlagos bioritmusok:

Irányítás: a fizikumból és az intellektualitásból származtatott ritmus, mely az irányítói, vezetői készségekre, ill. a probléma megoldói készségre utal.
Szenvedély: a fizikai és az érzelmi ritmusokból származtatható, mely a cselekvőkészségre utal, jelölheti a szexuális energiát is.
Bölcsesség: az érzelmi és az intellektuális ritmusokból vezethető le, mely a döntéskészségre és az egyén környezetében betöltött szerepének tudatosítására utal.

A kalkulátor az egyes bioritmusokat mindig előre 15 napra számítja ki. Az 'y' tengelyen az értékek -100 tól +100-ig terjednek. A 0 feletti és egyre inkább a +100-hoz közeledő értékek pozitív állapotot, a 0 alattiak negatív, hanyatló állapotot és energiákat jelölnek. Az 'x' tengelyen a napok olvashatók balról jobbra, kezdve az aktuális nappal. A grafikonra az egérrel rámutatva az egyes pontok százalékos értékei is megjelennek. Szürke színnel az elsődleges bioritmusok ún. kompozit görbéje, azaz az átlaga is látható.

Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre