Munkaidő naptár

Év: 2022 Munkaórák száma egy munkanapon: 8
Hónap A hét napjai Hét Hónap Negyedév
H K Sze Cs P Szo V sorszám munkanapok száma munkaórák száma sorszám munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma sorszám munkanapok száma/fizetett munkaszüneti napok száma munkaórák száma/fizetett munkaszüneti napok óraszáma
Január 1 2 1 0 0 1. I.
3 4 5 6 7 8 9 2 5 40
10 11 12 13 14 15 16 3 5 40
17 18 19 20 21 22 23 4 5 40
24 25 26 27 28 29 30 5 5 40
31 6 1 8
Február 1 2 3 4 5 6 6 4 32 2.
7 8 9 10 11 12 13 7 5 40
14 15 16 17 18 19 20 8 5 40
21 22 23 24 25 26 27 9 5 40
28 10 1 8
Március 1 2 3 4 5 6 10 4 32 3.
7 8 9 10 11 12 13 11 5 40
14 15 16 17 18 19 20 12 4 32
21 22 23 24 25 26 27 13 5 40
28 29 30 31 14 4 32
Április 1 2 3 14 1 8 4. II.
4 5 6 7 8 9 10 15 5 40
11 12 13 14 15 16 17 16 4 32
18 19 20 21 22 23 24 17 4 32
25 26 27 28 29 30 18 5 40
Május 1 18 0 0 5.
2 3 4 5 6 7 8 19 5 40
9 10 11 12 13 14 15 20 5 40
16 17 18 19 20 21 22 21 5 40
23 24 25 26 27 28 29 22 5 40
30 31 23 2 16
Június 1 2 3 4 5 23 3 24 6.
6 7 8 9 10 11 12 24 4 32
13 14 15 16 17 18 19 25 5 40
20 21 22 23 24 25 26 26 5 40
27 28 29 30 27 4 32
Július 1 2 3 27 1 8 7. III.
4 5 6 7 8 9 10 28 5 40
11 12 13 14 15 16 17 29 5 40
18 19 20 21 22 23 24 30 5 40
25 26 27 28 29 30 31 31 5 40
Augusztus 1 2 3 4 5 6 7 32 5 40 8.
8 9 10 11 12 13 14 33 5 40
15 16 17 18 19 20 21 34 5 40
22 23 24 25 26 27 28 35 5 40
29 30 31 36 3 24
Szeptember 1 2 3 4 36 2 16 9.
5 6 7 8 9 10 11 37 5 40
12 13 14 15 16 17 18 38 5 40
19 20 21 22 23 24 25 39 5 40
26 27 28 29 30 40 5 40
Október 1 2 40 0 0 10. IV.
3 4 5 6 7 8 9 41 5 40
10 11 12 13 14 15 16 42 5 40
17 18 19 20 21 22 23 43 5 40
24 25 26 27 28 29 30 44 5 40
31 45 1 8
November 1 2 3 4 5 6 45 3 24 11.
7 8 9 10 11 12 13 46 5 40
14 15 16 17 18 19 20 47 5 40
21 22 23 24 25 26 27 48 5 40
28 29 30 49 3 24
December 1 2 3 4 49 2 16 12.
5 6 7 8 9 10 11 50 5 40
12 13 14 15 16 17 18 51 5 40
19 20 21 22 23 24 25 52 5 40
26 27 28 29 30 31 53 4 32
Munkaszüneti nap
Munkanap
Pihenőnap
8 órás munkaidő esetén:
2022 munkanapból áll, ami munkaóra.
A munkaidőre és a pihenőidőre vonatkozó alapvető rendelkezések a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján

Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, amibe be kell számítani a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát. Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaidőbe a munkaközi szünet időtartama (103. §) - a készenléti jellegű munkakör kivételével -, továbbá a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama nem számít be.

Napi munkaidő: a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott teljes napi munkaidő (az általános teljes napi munkaidő mértéke főszabályként napi nyolc óra,), vagy részmunkaidő (ha a felek az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidőben állapodnak meg).

Beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra (naptári nap vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra) elrendelt rendes munkaidő (maximum 12 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 24 óra)

Beosztás szerinti heti munkaidő: egy naptári hétre vagy a munkáltató által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra időtartamra elrendelt rendes munkaidő (maximum 48 óra, hosszabb teljes napi munkaidő esetén max. 72 óra)

Több műszakos a munkáltatói tevékenység, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát.

Műszakpótlékra jogosult a munkavállaló a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik (ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van). A műszakpótlék mértéke harminc százalék.

Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés. A munkavállalónak - a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.

Teljes napi munkaidő mértéke

Átlagos teljes napi munkaidő

Napi 8 óra

Hosszabb teljes napi munkaidő

A teljes napi munkaidő - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12 órára emelhető, ha a munkavállaló

 1. készenléti jellegű munkakört lát el, vagy
 2. a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója

Rovidebb teljes napi munkaidő

Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb teljes napi munkaidőt is megállapíthat.

Munkaidőkeret meghatározása (lényege: az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó előírásait a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni; ezt különösen akkor érdemes alkalmazni, ha a munkavállalók munkaideje nem a tipikus Hétfő –Péntek - napi 8 óra, hanem változó; a keret alkalmazása nagyobb mozgásteret biztosít a munkáltatónak, hiszen a munkaidőt és pihenőidőt a keret átlagában kell számolni, természetesen a napi munkaidő a maximális 12 órát így sem haladhatja meg, és a pihenőnapok kiadásának is speciális szabályai vannak).

A munkaidőkeret tartalma legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.

A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét

 1. a megszakítás nélküli,
 2. a több műszakos, valamint
 3. az idényjellegű tevékenység keretében,
 4. a készenléti jellegű, továbbá
 5. az Mt. 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.

A munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni, és a munkaidőkeret alkalmazásának tényét a munkaszerződésnek tartalmaznia kell (hiszen ez csupán egy törvény adta lehetőség a munkáltató részére)

A munkaidő beosztása:
A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. A munkaidő-beosztást – kollektív szerződés eltérő rendelkezései hiányában - legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. Ennek hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó. (A munkaidő-beosztástól eltérő munkavégzés rendkívüli munka, amely pótlékra jogosít!(A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása előírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál, és erre az alapbér arányos része jár.)

Pihenőidő-pihenőnapok:

A munkavállaló részére ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a rendkívüli munkaidő tartama

 1. a hat órát meghaladja, húsz perc,
 2. a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc

munkaközi szünetet kell biztosítani a munkavégzés megszakításával.

A munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.

Legalább nyolc óra napi pihenőidőt kell biztosítani

 1. az osztott munkaidőben,
 2. a megszakítás nélküli,
 3. a több műszakos
 4. az idényjellegű tevékenység keretében
 5. a készenléti jellegű munkakörben

foglalkoztatott munkavállaló esetében.

A munkavállalót a készenlétet követően, ha munkát nem végzett, nem illeti meg pihenőidő.

A munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg (heti pihenőnap), amelyből havonta legalább egy heti pihenőnapot vasárnapra kell beosztani.

A munkavállalót - a heti pihenőnapok helyett - hetenként legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő is megilletheti. A munkavállaló számára a heti pihenőidőt havonta legalább egy alkalommal vasárnapra kell beosztani.

A munkavállalónak a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak átlagában legalább heti negyvennyolc óra heti pihenőidőt kell biztosítani.

Feliratkozás a legfrissebb naptár hírekre